Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη στο σωματείο μας!

By June 23, 2017News

Καοσορίζουμε τα νέα μέλη στο σωματείο!

 

 

 

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε το αίτημα της, καλωσορίζοντας το νέο μέλος και ευχαριστώντας τον  Διευθυντή Πωλήσεων Κο Πέτρο Ψαλίδα.

 

 

 

 

 

 

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε το αίτημα της, καλωσορίζοντας το νέο μέλος και ευχαριστώντας τον  Εμπορικό Διευθυντή Κο Ηλία Ρεντζεπέρη.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ G.W F.M

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε το αίτημα της, καλωσορίζοντας το νέο μέλος και ευχαριστώντας τον  Εμπορικό Διευθυντή Κο Παναγιώτη Μητρόπουλo.